Site Netwerk: nl hybridorganizations.com |hybride organisatie / n. Een organisatie die de kenmerken, waardesystemen en handelingslogica’s van verschillende sectoren met elkaar verbindt, hetgeen tot spanningen leidt. Deze kunnen positief als negatief uitpakken. Hybriditeit is dus in potentie tegelijkertijd kans én risico.

Hybride organisaties: Kop én munt

Tijden van financiële krapte dwingen de overheid haar takenpakket te heroverwegen en zich uit een aantal domeinen terug te trekken. Tegelijkertijd is als gevolg van de financiële crisis de markt in diskrediet geraakt en wordt van de overheid juist weer een duidelijkere rol verwacht in de publieke dienstverlening.

In deze omstandigheden zouden hybride organisaties een gulden middenweg kunnen vormen tussen markt, overheid en maatschappij. In Nederland worden ze echter vaak gewantrouwd. Terwijl voorstanders verwachten dat er synergie ontstaat door de introductie van bedrijfsmatige waarden in de publieke dienstverlening, vrezen critici corruptie en culturele vervuiling. Voor beide bewerkingen ontbreekt echter een onderbouwing; wetenschappelijk onderzoek naar hybride organisaties is schaars.

Dr. Philip Marcel Karré doet onderzoek naar hybride organisaties, de kansen en risico’s van hybriditeit in de publieke dienstverlening en publiceert er over. Op deze website vindt u nadere informatie over dit onderzoek en zijn ander werk, kunt u contact met hem opnemen en kunt u een aantal publicaties downloaden.